ПЕЧАТНИЦА СЪС ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ

ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ НА ДАНЪЧНИ ФАКТУРИ, СЧЕТОВОДНИ И ФИРМЕНИ ФОРМУЛЯРИ

ПРОДАЖБА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА КОПИРНА ТЕХНИКА

Офис Глобал България ООД

 е създадена през 2007 г в гр. Пловдив и е с предмет на дейност насочена към предпечат, печат на счетоводни и фирмени формуляри, данъчни фактури, брошури, флаери, стикери и други видове полиграфически продукти.

Разполагаме със собствена печатна база, която позволява изработването на персонализирани формуляри с микроперфорация и машинна номерация, извършването на довършителни процеси и различни книговезки услуги.

Placeholder

За изтеклите години, фирмата работи успешно с крайни клиенти, рекламни агенции и книжарници в цялата страна. Благодарение на прецизното качество, спазване на сроковете за изработка, лоялността и конфиденциалността от двете страни, наши клиенти са големи Български и чуждестранни фирми от различни браншове. Това показва, че сме заслужили тяхното доверие и уважение и на нас може да се разчита.

При нас можете да намерите основните формуляри, които се използват съгласно счетоводния стандарт в страната.

Placeholder

Ние помним от къде сме тръгнали, гордеем се с постигнатото и начертаната от нас посока е вярна, което го доказва постоянно нарастващия брой на нашите клиенти. Ние разработваме и реализираме вашите идеи, като предлагаме индивидуален подход към всеки един от вас. Ценим Вас и Вашето време и целта ни е да отговаряме на изискванията Ви по отношение на качество, срок и цена.

Placeholder

За нас никоя поръчка не е твърде малка или голяма, ние правим това, в което сме най-добри.