Пътен лист

Пътен лист

  • Формат А5
  • 100 л. в кочан
  • Офсет - двустранно, номерация
Placeholder

Товарителница

Товарителница

  • Химизирана хартия
  • перфорация
  • номерация
  • 100/99 листа в кочан
  • 2 или 3 екземпляра
  • формат А5 ( 148/210 мм )
Placeholder