Протокол

Протокол за приемане на оборудване от ремонт и оценка на следремонтното му състояние

  • десетцифрова машинна номерация
  • 50 двойки ( 100 листа ) в кочан
  • химизирана хартия
  • формат А4
Placeholder

Карнет за водомер

  • 100 листа в кочан
Placeholder

Разпореждане

Разпореждане за смяна на формата на машина ( линия )

  • машинна номерация
  • 100 листа в кочан
Placeholder