Фактура

Данъчна фактура според изискванията на ЗДДС

 • десетцифрова машинна номерация
 • химизирана бяла или цветна хартия
 • 99/100 листа в кочан
 • 2 или 3 копия
 • отпечатване на фирмените данни
 • формат А5 ( 148/210 мм )
Placeholder

Фактура

Данъчна фактура според изискванията на ЗДДС

 • десетцифрова машинна номерация
 • химизирана бяла или цветна хартия
 • 99/100 листа в кочан
 • 2 или 3 копия
 • отпечатване на фирмените данни
 • формат 2/3 А4 ( 200/210 мм )
Placeholder

Фактура

Данъчна фактура според изискванията на ЗДДС

 • десетцифрова машинна номерация
 • химизирана бяла или цветна хартия
 • 99/100 листа в кочан
 • 2 или 3 копия
 • отпечатване на фирмените данни
 • формат А4 ( 297/210 мм )
Placeholder